GROUT-S Vữa tự san phẳng không co ngót
Đăng ngày 30-06-2017 Lúc 05:30'- 3433 Lượt xem
Giá bán: 0 VND

GROUT -S Vữa tự san phẳng không co ngót 

Mô tả

Quy cách:

Đặc Tính Kỹ Thuật

Biện pháp thi công vữa tự san GROUT -S 

Quy Trình Sản Xuất Vữa Tự San Phẳng.